REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUCZ- MASTER.PL

„Sklep internetowy klucz-master.pl” umieszczony na stronie internetowej www.klucz-master.pl prowadzony jest przez:

Jolanta Szostak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Serwis Zamków 13-tka Jolanta Szostak, ul. Zawiła 34a, 30-442 Kraków, NIP: 6761177212, REGON: 351121269

Słownik pojęć użytych w Regulaminie

 1. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Zawiłej 34a, w którym znajduje się kompletowanie zamówień Klientów.
 2. Sklep – detaliczny punkt sprzedaży, prowadzony przez Jolantę Szostak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Serwis Zamków 13 – tka.
 3. Sprzedający – osoba związana z firmą Serwis Zamków 13-tka umową o współpracy.
 4. Klient – podmiot składający zamówienie w sklepie internetowym klucz- master.pl, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych na terenie RP, w tym w szczególności dokonujący zakupów.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 6. Cena – ustalona wg. cennika kwota powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
 7. VAT – podatek od towarów i usług obliczony według stawki obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
 8. Zamówienie – polecenie wykonania i dostarczenia określonego produktu przez Klienta.
 9. Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy klucz- master/
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego klucz-master.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 11. Strona produktowa– strona w Sklepie internetowym klucz-master.pl na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 12. Podmiot realizujący płatność– zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
 13. Koszty wysyłki – koszty, które zgodnie z wybraną opcją dostawy winien ponieść Kupujący, obejmują wartość ustaloną w cenniku, zgodnie z aktualnym taryfikatorem przedsiębiorcy, który dokonuje transportu, zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia, powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT).
 14. Indywidualne konto Klienta – profil z podanymi danymi osobowymi Klienta, adresem zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, na którym ma zostać dostarczony zakupiony w sklepie internetowym klucz- master.pl towar. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowymklucz- master.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę serwis  zamków 13-tka danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym klucz- master.pl.
 15. Czas wysyłki – czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia towaru.
 16. Zamówienie standardowe – zamówienie dotyczące oferowanych protuktów dostępnych w magazynie lub oferowanych w sklepie internetowym.
 17. Zamówienie indywidualne (niestandardowe) – przez zamówienie indywidualne ( niestandardowe) należy rozumieć zamówienie złożone przez Klienta, którego produktu  sklep nie posiada w swoim asortymencie w wersji produkowanej standardowo (seryjnie) przez producenta, realizowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Klienta bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Zamówienie indywidualne ( niestandardowe) jest odrębną usługą i zasady ich dotyczące równią się od zasad bieżącej sprzedaży sklepu internetowego klucz- master.pl.

 §1

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego klucz-master.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego klucz-master.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego klucz-master.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym klucz-master.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego klucz- master.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego klucz-master.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego klucz- master.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego klucz-master.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego klucz-master.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 5. Jolanta Szostak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Serwis Zamków 13-tka Jolanta Szostak, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego klucz-master.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego klucz-master.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego klucz-master.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego klucz-master.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

  §2

REJESTRACJA

 

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym klucz-master.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego klucz-master.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym klucz-master.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego klucz- master.pl , są nieodpłatne.

  §3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KLUCZ- MASTER.PL

Logowanie do Sklepu Internetowego klucz-master.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

 §4

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego klucz-master.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego klucz- master.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 §5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 1. Zamówienia można składać poprzez:
  1. zarejestrowanie się w sklepie internetowym. Osoba zakładająca konto musi podać swoje imię i nazwisko (nazwę firmy),  dane adresowe, aktualny numer telefonu niezbędny do kontaktu, adres e-mail.
  2. poprzez wysłanie zamówienia drogą mailową na adres biuro@serwiszamkow13.pl.
 1. Założenie konta lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.klucz-master.pl  oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą uznawane za wypełnione skutecznie oraz pozwalające na założenie konta w sklepie internetowym.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi:
  1. Czas realizacji = czas wysyłki towarów + czas doręczenia przesyłki.

  §6 

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu otrzymania przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia będącego odpowiedzią na wiadomość dotyczącą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 1. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę .
 1. Zmian w zamówieniu można dokonywać po wcześniejszym skontaktowaniu się za pomocą wiadomości e – mail z administracją sklepu.
 1. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego indywidualnym zamówieniu, odmiennym od oferty standardowo oferowanej przez Sklep. 

  §7 

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w siedzibie firmy. W wybranych przypadkach sklep klucz – master.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 2. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym klucz- master.pl, zamówienie jest przekazywane w celu przygotowania wysyłki.
 3. Zamówione towary są dostarczane pod wskazany adres w formularzu zamówienia. Cena za transport jest podana na obszarze Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej należy koszty transportu uzgadniać przed wysyłką bezpośrednio z administracją sklepu.
 4. Sklep przez sieć Internet prowadzi wyłącznie sprzedaż jest detaliczną. Dostępność oraz ceny na większe ilości towaru (powyżej 5szt) zarówno na wysyłki jak i na odbiory osobiste należy uzgadniać indywidualnie z administracją sklepu.

  §8

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klucz – master.pl zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego klucz-master.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu, bowiem czas realizacji i czas dostarczenia towaru uzgadniany jest w takim przypadku bezpośrednio z Klientem.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem Klienta, pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, zgodnie z wyborem Klienta.
 4. Klucz-master.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy

 §9

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Klucz-master.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Klucz-master.pl.
 2. Klucz-master.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez klucz-master.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby firmy lub odesłać produkt na adres firmy z opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – klucz-master.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny klucz-master zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność klucz-master.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił klucz-master.pl za nabycie danego produktu.

 §10

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przekazane do wysyłki kurierowi, kontaktując się z administracją sklepu.
 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym klucz-master.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym klucz- master.pl bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny) zamówień realizowanych jako zamówienia indywidualne.
 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu operatorowi sklepu internetowego klucz-master.pl produktu w stanie niezmienionym oraz nie noszącym znamion użytkowania, w terminie 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Właściciel sklepu internetowego klucz- master.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru uiszczoną przez Klienta należność za produkt.
 1. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

  1. bezpośrednio w sklepie klucz- master;
  2. po doręczeniu przesyłki bezpośrednio do sklepu internetowego klucz- master.pl lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.
 1. Firma klucz- master.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 1. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

  §11

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Właściciel sklepu klucz- master.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż  w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane bezpośrednio w sklepie klucz- master.pl i było uprzednio opłacone z góry;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy
 2. Firma klucz-master.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej, przy odbiorze u kuriera lub na poczcie. Zwrot w gotówce będzie dokonany w razie zwrotu towaru w siedzibie właściciela sklepu internetowego.
 3.  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma klucz-master.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie klucz-master.pl numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle firmie klucz- master.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma klucz-master.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4.  Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) właściciel sklepu klucz-master.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 §12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego klucz-master.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Właściciel sklepu klucz- master.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego klucz- master.pl  były na najwyższym poziomie, jednakże firma klucz- master.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego klucz-master.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego klucz- master.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie właściciel sklepu klucz-master.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a właścicielem sklepu internetowego klucz- master.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla dzielnicy Kraków – Śródmieście w Krakowie.
 8. Sklep klucz- master.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę klucz- master.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego klucz- master.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, chyba że postanowienia nowego regulaminu są dla Klientów będących konsumentami względniejsze.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2015 roku.

W związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu poniżej klauzulę informacyjną, w której wskazuje w jaki sposób przetwarzamy dane w Firmie Serwis Zamków 13-tka.

Wskazana klauzula znajduje się również na stronie www.klucz-master.pl i w miejscu, gdzie zbieramy Państwa dane.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Serwis Zamków 13-tka Jolanta Szostak z siedzibą w Krakowie ul. Zawiła 34a.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z Agnieszką Szostak – Serwis Zamków 13-tka.

Do Twojej dyspozycji są adresy mailowe: aszostak@serwiszamkow13.pl ; biuro@serwiszamkow13.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia, a także później, w związku z realizacją transakcji dokonanej przez Ciebie.

Ww. dane osobowe obejmują:

– dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania;

– w przypadku zakupów przez serwis Allegro również nick Allegro

– dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania i historię zakupów;

– informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej;

– elementy graficzne, fotografie oraz filmy wideo.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane są w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji;

– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

– obsługi reklamacji;

– wysyłki towaru

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się na podstawie Twojej zgody (art. 6 lit. ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”). Dane będą w naszym posiadaniu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Komu możemy przekazać dane?

Dane będą przekazane podmiotom realizującym Wasze zamówienie (np. dane przy przesyłkach realizowanych bezpośrednio od producenta lub dostawcy w celu skrócenia terminu dostawy), firmom kurierskim, poczcie, paczkomaty. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: biuro@serwiszamkow13.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO.

phone
012-656-13-13