By: Sebastian   -  In: Master Key   -  0   Comments

  System Master Key to rozwiązanie technologiczno-konstrukcyjne, w którym każdy użytkownik systemu otwiera jednym kluczem tylko te pomieszczenia, do których ma uprawnienia.

W tym systemie każdy klucz ma swój określony poziom dostępu: otwiera jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. W jego skład mogą wchodzić w zależności od potrzeb, równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

System ten może znaleźć zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach, obiektach bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach handlowych, biurowych, administracji i użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie jest potrzeba dostępu do wielu zamykanych pomieszczeń.

Zaletami systemu Master Key są między innymi:

  • mechaniczna kontrola dostępu do obiektów i pomieszczeń,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, wymagających szybkiego dostępu do pomieszczeń (np. w przypadku pożaru),
  • wygoda – każdy użytkownik posługuje się tylko jednym kluczem,
  • łatwość i pełna kontrola w administrowaniu kluczami,
  • uniemożliwienie niekontrolowanego dorabiania kluczy (profile klucza LOB zastrzeżone są w Urzędzie Patentowym do 2035 r.),
  • elastyczność w tworzeniu dowolnych struktur systemu.
www.lob.pl_wsCMS_uploads_pdfs_LOB_-_MasterKey_-_poradnik__V8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

phone
012-656-13-13